Abri.jpg

De Hogeschool van Amsterdam heeft doorgaans niet te klagen over het aantal aanmeldingen. Maar hoe zorg je dat studenten met een bèta-achtergrond geen makkelijke alfastudie kiezen? Met die gedachte gingen wij namens de HvA in gesprek met bedrijven die bèta’s zochten. We vroegen hen om inspirerende voorbeelden te geven van bètawerk. Het ging ons niet om de weg ernaartoe, maar om het resultaat.

Vervolgens genereerden we via allerlei media traffic naar de campagnesite, waar de verhalen vanuit het bedrijfsleven te lezen waren. Zo ontstond er voor de toekomstige studenten ineens een aantrekkelijke schets van het toekomstperspectief voor bèta’s. Een verhaal waar je op feestjes mee aan kunt komen. Eigenlijk een beetje de alfabenadering dus. Met als gevolg dat er nu meer mensen een bètastudie doen.

radio.jpg
Website.jpg